רומא שלי

 • הקולוסיאום
 • המדרגות הספרדיות
 • המדרגות הספרדיות
 • המדרגות הספרדיות
 • פיאצה דל פופולו
 • פיאצה דל פופולו
 • הקולוסיאום
 • הפנתיאון

מאפייני מסלול

 • רק מעל גיל 18
 • לא מתאים לקשיי הליכה/נכים
 • הליכה מרובה
 • אוכל לא כלול
 • הסעה לא כלולה
 • מתאים ל: קיץ, חורף, אביב, סתיו,

אודות

לחשדגכלדחנחלדגכמעחלךדגכע
דגחלכעךדגכנהלךדגכה
דגחלכ

דלגחכמלדגכ
גלכחמ


לדחגכמעלחדגנכדלחגמכחלדגנכהֿֿ
לגחכמףחגל
לדגכחמ
דךלגמכ

תגובות על הטיול